وضعیت سازمانی

 ساختار سازماني شركت حاصل تجربيات ومطالعات وسيعي است كه در زمينه ي تعيين خط  مشي و اهداف كلي شركت ، بررسي و تجديد نظر در روشها و رويه هاي فني وغير فني ، برآورد حجم و كيفيت كار و پيش بيني روند احتمالي دگرگوني فعاليتها صورت گرفته است  .

با توجه به طبيعت كارها وزمينه هاي گوناگون فعاليت ، شركت اهم نقش و مسئوليت خود را  در جلب و نگهداري نيروي انساني وپرسنل متخصص و رشد و ارتقاء  سطح دانش و كارايي آنان دانسته و با ايجاد آينده‌هاي مالي و حرفه ‌اي در رعايت اصول صحيح مديريت و روابط انساني مناسب، خوشبختانه موفق شده كادر متخصص ورزيده و همكاران ارزنده‌اي را در يك محيط صميمي گرد هم آورد.

براي فعاليت‌هاي مهندسي، مديريت اجرايي و انتقال دانش فني، سازمان مطلوب طراحي و مهندسي تأسيس شده است. به نحوي كه در اين راستا با استفاده از منابع متفاوت بتوانند كليه فعاليت‌هاي لازم  را براساس برنامه انجام دهد. اين مهم در اثر انديشه سالم ، تلاش مستمر مشاركت جمعي ميسر است.

شركت پارس صنعت با داشتن سوابق و تجربيات ارزنده در طراحي شمار زيادي از طرح‌هاي مهم صنعتي كشور و دارا بودن امكانات نرم‌افزاري و سخت افزاري پيشرفته، آماده اجراي طرح‌هاي كوچك و بزرگ مورد نظر را با مشاركت شركت‌هاي معتبر داخلي و خارجي دارد.