خدمات طراحی مهندسی

شركت پارس صنعت  با اتكاء به تجربه ارزنده و استعدادهاي خلاق و نو آوري مهندسين و طراحان خود در زمينه مشاورت هاي فني و مهندسي و طراحي پروژه ها ، توانايي ارائه خدمات بر شمرده زيرين را دارد :

1.خدمات اوليه طرح )pre-project Services)

  • مطالعات طرح  شامل بررسي انگيزه  ، اهداف ، امكانات و محدوديتها و ...
  • بررسی امکان سنجی و ارزیابیهای فرایندی
  • تست های آزمایشگاهی
  • طراحی فرایند

2.خدمات اجرايي طرح ( project Execution Services ) 

  • مديريت طرح
  • مشاوره فني ، خدمات طراحي و مهندسي شامل خدمات طراحي مقدماتي و بنيادي و طراحي تفصيلي
  • مشخصات فني ساخت كالا و تجهيزات
  • مشخصات فني عمليات ساختماني و نصب
  • بازنگري طراحي و نقشه هاي كارگاهي
  • ساخت تجهيزات

تهيه نقشه هاي اجرايي موقعيت و محل پروژه، جانمايي كل پروژه، مسير خطوط انتقال شامل تقاطع‌ها، دياگرامهاي جريان فرآيندي دياگرامهاي لوله‌كشي و ابزار دقيق، دياگرامهاي تك خطي برقريال جانمايي لوله‌كشي و تجهيزات مكانيكي، جانمايي تجهيزات برقي، پلان، مقاطع، جزئيات و فهرست كالاها، ايزومتريك لوله‌كشي، فهرست كالاي لوله‌كشي، ايزومتريك سيني كابل برق، دياگرامهاي سيم‌كشي، متريال بندي برق، مخابرات و ابزار دقيق، مدارهاي حلقه‌اي ابزار دقيق، پلان و مقاطع  و جزئيات سازه‌هاي فلزي و بتني، نقشه‌ها و جداول آرماتوربندي، نقشه‌هاي پلان و مقاطع و جزئيات معماري ساختمان‌ها