برگزاري مسابقه نقاشي با موضوع " عيد مبعث " با حضور فرزندان پرسنل شركت پارس صنعت به پايان رسيد و هيات داوران اسامي برندگان اين مسابقات و جوايز دريافتي را به شرح ذيل اعلام نمود:

 

نفر نخست برنده سپرده بانكي يك ميليون ريالي: مرتضي ابراهيمي فرزند ابولفضل – كرج

نفر دوم برنده سپرده هشتصد هزار ريالي: سعيد نيكويي فرزند حسين – دفتر مركزي 

نفر سوم برنده سپرده پانصد هزار ريالي: نرگش پاكزاد فرزند نجم الدين – ساوه

نفر چهارم برنده سپرده سيصد هزار ريالي: عباس عباسپور فرزند عبدالرحيم – اهواز