يكي از اجزاي اصلي تسمه نقاله درام يا پولي مي باشد.در هر تسمه نقاله ،مي توان از درام هاي ذيل استفاده نمود :

 

  1. DRIVE PULLY                   2.RETURN PULLY                      4. CHANGE DIRETC PULLY

 

                                 5. TENSION PULLY                                       6.SNUBBING PULLY

 

  • درام ها براساس تناژ نقاله ، ميزان كشش تسمه و عرض  نقاله بر اساس يكي از استانداردهاي DIN، ISO ، JIS ، CEMA مطابق با جداول ذيل قابل طراحي و ساخت مي باشد. 
800 630 500 400 315 250 215 200 160 D

 

1200 1000 800 650 500 400 300 b
1400 1150 950 750 600 500 400 L

 

18.5 15 11 7.5 5.5 4 3 2.2 1.5 1.1 0.75 0.37 P

 

3.15 2.5 2 1.6 1.25 1 0.8 0.63 0.5 0.4 0.32 0.25 V

 

یکی از ویژگی های مهم درام نوع پوشش آن است که از لغزش و صدمه دیدن درام جلوگیری می کند.  نحوه ي  ايجاد اين پوشش، بر روي درام ها به روش سرد يا گرم مي باشد.انتخاب  هريك از اين روش ها ، به نوع استفاده از تسمه نقاله در صنعت مربوطه مي باشد.در روش سرد توسط چسب ودر روش گرم از طريق ولكانيزاسيون، لاستيك  برروي درام كشيده مي شود.پوشش هاي لاستیکی متداول در PSC  به شرح ذیل قابل بيان است :

  • پوشش لاستیکی صاف
  • پوشش لاستیکی لوزی شکل
  • پوشش لاستیکی جناقي