تمیز کننده ها یکی ازاجزا ضروری تسمه نقاله ها  می باشند. که  به سبب تميز نگهداشتن تسمه ها ، در موقعيت هاي مختلف مكاني مستقر مي گردند.