مخزن دوجداره نگهداری حمل شیر

 امكانات اضافي و در طراحي و ساخت اين مخازن براي كنترل سطح (level Transmitter & level electrode) سنجش دما، هم زن ،نمونه برداري پيش بيني هاي بايسته انجام گرفته است محل نصب اين كنترل كننده ها در داخل كانالي قراردارد كه در قسمت جلوئي مخزن نصب گرديده است .

محل لوله هاي پركن و تخليه بگونه اي است كه ايجاد كف جلوگيري مي نمايد دريچه آدم رو مخزن در قسمت جلو قرار گرفته و به صورت بيضي شكل است تا فزون بر سادگي كار بتوان براي آب بندي از فشار هيدرو استانيك مايع درون مخزن هم بهره گيري نمود.

كف مخزن داراي شيب مناسبي است تا امكان تخليه كامل مايع از مخزن  را فراهم آورد.

ديگر مشخصات فني :

مدل

ظرفيت (ليتر)

ارتفاع (cm)

قطر(cm)

PS-T25

25000

650

275

PS-Tu5

u 5000

550

235

 

اين  مخازن كاملا پيش ساخته بوده و پس از انتقال به محل پروژه قابل جا گذاري بر روي فونداسيون مي باشد.اين شيوه نه تنها سرعت انجام پروژه افزايش مي يابد، بلكه به سبب وجود امكانات بيشتر در كارخانه سازنده كيفيت اين مخازن پيش ساخته با مخازني كه در محل ساخته مي شوند قابل مقايسه نخواهد بود.

تمامي مخازن نگهداري شير اين شركت داراي سيستم شستشوي (CIP) مناسب مي باشند.