کابین رنگ

در صنايع خودرو جهت رنگ نمودن كابين هاي ماشين و شستشوي بدنه ي ماشين ، از كابين هاي ضد زنگي جهت شستشوي ماشين ،‌رنگ نمودن اتومبيل طراحي مي گردد.

 

در ديواره هاي اين كابين شيشه هاي سكوريتي جهت بازديد از كابين تعبيه مي گردد و اغلب بدنه ي كابين رنگ از جنس استنلس استيل و بدنه ي كابين شستشوي اتومبيل از جنس ورقهاي گالوانيزه مي باشد.