سازه سنگین فلزی

دپارتمان سیویل شرکت پارس صنعت، توانایی طراحی و ساخت انواع سازه های فلزی مانند: گالری، تاور و... را دارد.