زنجیر نقاله

یکی از روشهای انتقال مواد به صورت فله در مسیرهای افقی و شیبدار ، توسط زنجیر نقاله می باشد.این نقاله در عین کاربرد فراوان از انعطاف پذیری واطمینان بالایی برخوردار می باشد. در این نوع کانوایر انتقال مواد به وسیله زنجیر و متعلقات مربوطه انجام می گیرد.در PSC این کانوایر بر اساس انتقال  مواد  به صورت زمینی و هوایی تقسیم می گردد.