واگن حمل بار به ظرفیت 5 و 10 تن

ساختار:

نمای چرخهای واگن دارای سگ دستی جداگانه بوده که از واحد فرمان پیروی ویژه ای می نمایند. این پیروی بگونه ای است که در هر شرایطی چرخ ها بر دایره گردش مماس باشند. پایداری واگن به جهت بهره گیری از ابعاد مناسب ایده آل بوده وجهت گردش دسته کشنده اهمیتی در چگونگی دوران واگن ندارد. لاستیک های توپر وسخت چرخها به همراه ویژگیهای یاد شده لاستیک هایی را به کمترین میزان رسانده اند.  

سیستم فرمان وکشنده :

بیشترین زاویه فرمان 45± بوده و دسته کشنده در هر دو سوی واگن کار همانندی را انجام می دهد. دسته کشنده در حالت قائم خود بخود قفل شده و بدون رها شدن از ضامن به حالت افقی در نخواهد آمد. به جهت بهره گیری از 16 عدد بلبرینگ و رولربرینگ در هر واگن تا سرعت  6km/hr این واگن ها بدنبال یکدیگر قابل اتصال بوده و با نیروی بسیار کم قابل حرکت و گردش هستند.

بدنه:

بدنه واگن دارای دو شاسی طولی وعرضی است و قالب بیرونی مجهز به لوله های نصب ستون بوده که بدنه را بصورتی یکپارچه محکم می نماید. افزون بر این پلاتفورم چوبی واگن امکان حمل بارهای ویژه را فراهم نموده است.