کاورهای آسیاب سیمان

اين كاورها غالبا از جنس ST37 مي باشد و مطابق با نقشه ي درخواست مشتري ساخته و ارائه مي گردد.