شوت های مختلف

جهت انتقال مواد از يك خط به خط ديگر از شوت استفاده مي گردد. اين شوتها براساس موادي كه جا به جا مي نمايد داراي متريال هاي متفاوتي مي باشند . بله عنوان مثال پيشنهاد مي گردد در صنايع پتروشيمي جهت انتقال گوگرد از يك خط به خط ديگر از شوتهاي با جنس استنلس استيل استفاده گردد.

 

در صنعت سيمان و فولاد و در صنايعي كه مواد خاصيت سايش دارند بايستي شوت بالاينر ورقهاي ضد سايش انتخاب گردد كه معمولا اتصالات اين ورق هاي ضد سايش و بدنه ي شوتها با پيچ هاي سرخزينه مي باشد.