تجهیزات مکانیکی صنعت خودرو

 

شركت پارس صنعت قابلیت طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي در صنايع خودرو سازي را داراست .از اين تجهيزات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

  • رولر تيبل
  • رولر فلايت
  • ترن تيبل