فیدر

شركت پارس صنعت طراحي و ساخت دو نوع فيدر به شرح ذيل را براي مشتريان خود در نظر دارد:

  • فيدر تسمه اي

ظرفيت اين فيدرها از0 تا 100 تن  برساعت متغير مي باشدو طول و عرض آن به سفارش مشتريان طراحي مي گرددومجهز به سيستم كنترل داخلي هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيدر وزني

ظرفيت اين نوع از فيدرها از 0 تا 5 تن بر ساعت متغير مي باشد و طول و عرض آن به سفارش مشتريان طراحي مي گردد و قابليت كنترل و تعيين وزن از طريق سيستم كنترل مركزي را داراست.