خونگیری (گوسفندی)

در ايستگاه خونگيري به منظور تسريع در عمليات خونگيري، باد توسط دستگاه باد كن به پاي دام وارده شده و دام از ناحيه پا از قلابها آويزان مي گردد .دام بر روي حوضچه خونگيري بيشترين خون خود را از دست مي دهد.