خونگیری (گاوی)

در اين مرحله دام بر روي ريل اتومات خونگيري ، بخش عظيمي از خون خود را به حوضچه هاي خونگيري منتقل مي كند.

مراحل اين خط به شرح ذيل مي باشد:

1. پس از انتقال دام به حوضچه خونگيري توسط جرثقيل ، دام به بالاي خط منتقل مي گردد،در اين حالت زنجير قلاب به دور پاي لاشه پيچيده و از زبانه زنجير، جرثقيل را درون غلاف قلاب خونگيري قرار داده و توسط دكمه دسترسي آن را به بالا هدايت مي كند.

2.  به محض قرارگيري قلاب برروي ريل ،‌دكمه جرثقيل را به پايين فشار داده تا زنجير جرثقيل از غلاف جدا مي كنيم.

3. دراين حالت بيش از 80 درصد خون لاشه به حوضچه هاي خونگيري منتقل مي شود.