باکت

باكت ها در شركت پارس صنعت به دو نوع زير براساس كاربري تقسيم مي شوند:

  • باكت جهت باكت الواتور از نوع تخليه سانتريفو‍ژ به صورت زنجيري و تسمه اي
  • باكت جهت باكت الواتور از نوع تخليه پيوسته به صورت زنجيري و تسمه اي

طراحان شركت پارس صنعت ، جنس و ابعاد باكت ها را براساس مواد حمل شونده و ظرفيت جابجايي كانواير طراحي مي نمايند . اين باكت ها توسط پيچ و مهره و واشر به تسمه و زنجير در فواصل مشخصي كه درطراحي مدنظر قرار گرفته مي شود، چيدمان مي گردد.