اسکیرت برد

در محل هاي ريزش مواد بر روي تسمه نقاله به منظور جلوگيري از پاشش مواد به اطراف كانواير پيشنهاد مي گردد از اسكيرت برد استفاده شود.محل استقرار اين قسمت از تسمه نقاله بر روي پايه روليك هاي رفت مي باشد.اجزاي اسكيرت برد از ورق فلزي و لاستيك تشكيل گرديده است .